Διαχείριση Σχέσεων Πελατών - Προμηθευτών & Πληροφοριακά Συστήματα CRM
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-9465-64-9
Εκδόσεις Αθανασίου Αλτιντζή, Θεσσαλονίκη, 11/2022
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 14/5/2024
€ 25.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 450 γρ, 336 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Τα συστήματα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων και σχέσεων με προμηθευτές έχουν τη μορφή ολοκληρωμένων πληροφορικών συστημάτων, βασίζονται όμως σε βασικά συμπεράσματα και σε επιστημονικές θεωρίες και έρευνες διαφόρων επιστημονικών περιοχών, όπως του management, του marketing και της ψυχολογίας.
Περιγραφή

Το βιβλίο είναι οργανωμένο ως εξής: Στα κεφάλαια 1-3 παρουσιάζεται η φιλοσοφία και το περιεχόμενο της διαχείρισης των πελατειακών σχέσεων. Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται η φιλοσοφία και το περιεχόμενο της διαχείρισης των σχέσεων με τους προμηθευτές. Στα κεφάλαια 5, 6 και 7 παρουσιάζονται οι Λειτουργίες, τα Συστήματα και τα Μοντέλα απόκτησης συστημάτων CRM. Στο κεφάλαιο 8 παρουσιάζονται οι νέες μορφές CRM στο πλαίσιο της e-επιχείρησης. Στο κεφάλαιο 9 περιγράφονται οκτώ περιπτώσεις εγκατάστασης CRM.Το κεφάλαιο 10 περιλαμβάνει εφαρμογές CRM μέσω των λογισμικών CRM των εταιρειών Soft-One και Entersoft. Το κεφάλαιο 11 αναφέρεται στις μεθοδολογίες εγκατάστασης συστημάτων CRM, ενώ το κεφάλαιο 12 στην αγορά του CRM σήμερα και στο εργαλείο «Digital marketing strategy planning template» της εταιρείας Smart Insights.

Add: 2023-01-10 15:01:51 - Upd: 2023-01-11 11:10:26