Πολυδιάστατη Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-9465-60-1
Εκδόσεις Αθανασίου Αλτιντζή, Θεσσαλονίκη, 11/2022
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 16/5/2024
€ 38.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 432 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Η αναγκαιότητα της χρήσης των μεθόδων της Πολυδιάστατης Στατιστικής Ανάλυσης Δεδομένων προς επίλυση κυρίως των οικονομικών φαινομένων είναι πρόδηλη από την πληθώρα των εφαρμογών που θα παρουσιαστούν στο παρόν βιβλίο. Η σύνδεση που υπάρχει μεταξύ αρχών και νόμων της Φυσικής και των αρχών που διέπουν τις μεθόδους της Ανάλυσης Δεδομένων είναι...
Περιγραφή

Το παρόν βιβλίο «Πολυδιάστατη Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων» παρουσιάζει:

α) Την αναγκαιότητα της χρήσης των μεθόδων της Πολυδιάστατης Στατιστικής Ανάλυσης Δεδομένων, μέθοδοι οι οποίες αναφέρονται ιδίως στη διερεύνηση οικονομικών φαινομένων.

β) Την περιγραφή των πολυδιάστατων παραγοντικών μεθόδων όπως: την Παραγοντική ανάλυση των αντιστοιχιών, την Ανάλυση σε κύριες συνιστώσες, την Ανιούσα ιεραρχική ταξινόμηση, τη Σημειομετρία, την Ανάλυση των τάξεων, την Παραγοντική διακριτική ανάλυση, την Ιεραρχική ανάλυση και τη Συνεπαγωγική στατιστική. Σε κάθε μέθοδο παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικές εφαρμογές που σχετίζονται κυρίως με την επεξεργασία δεδομένων προερχομένων από έρευνα αγοράς.

Add: 2023-01-10 15:00:24 - Upd: 2023-01-10 15:00:24