Θεωρητικός Λόγος και Πολιτικές Πρακτικές στις Διαδικασίες Αξιολόγησης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-612-473-0
Γρηγόρη, Αθήνα, 12/2022
1η έκδ. || Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 22.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 390 σελ.
Περιγραφή

Στο συλλογικό τόμο παρουσιάζονται διαφορετικές απόψεις που επισημαίνουν θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα για την Αξιολόγηση. Η θεωρητική ανάλυση επικεντρώνεται σε προσεγγίσεις που αναδεικνύουν μετασχηματισμούς στον εκπαιδευτικό χώρο προβάλλοντας τις διαφορετικές πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές διαστάσεις.

Στην ιστορική εξέλιξη της Αξιολόγησης, ως εκπαιδευτική πολιτική, σχολιάζονται και οι αποκλίνουσες αντιφατικές αντιπαραθέσεις, προκειμένου να δοθεί έμφαση στο ρόλο της εκπαιδευτικής κοινότητας και των ομάδων πίεσης. Από την θεσμοποίηση της Αξιολόγησης στην ιστορικότητά της γίνεται μετάβαση στο ρόλο και λόγο των εκπαιδευτικών, μέσα από εμπειρικές έρευνες που εξειδικεύουν σε θέματα εκπαιδευτικής κουλτούρας. Σε αναλυτικά σχήματα εξετάζονται μοντέλα «υποδειγματοποίησης» της Αξιολόγησης, που ορίζουν σε μικρο και μακρο επίπεδο την εφαρμογή της στην εκπαίδευση.

Στη δομική ερμηνευτική της Αξιολόγησης διερευνώνται λόγοι για τη δημοκρατία, την κοινωνική ισότητα και τον ανθρωπισμό. Στην κριτική ανάλυση λόγου για την Αξιολόγηση νοηματοδοτούν διαδικασίες κοινωνικής αναπαραγωγής ως συνέπεια της κατασκευής της γνώσης και της νομιμοποίησής της μέσω της Αξιολόγησης. Ο συλλογικός τόμος επιχειρεί να διευρύνει το διάλογο για την Αξιολόγηση προσεγγίζοντας συνθετικά πολιτικούς θεσμούς, επιστημονικές θεωρήσεις στη συνάρθρωση διαφορετικών λόγων σε μια διαδικασία διατύπωσης προβληματισμών για τη λειτουργική αναβάθμιση της εκπαίδευσης.


Add: 2023-01-10 12:52:18 - Upd: 2023-11-03 16:03:29