Αστική Σχολή Αναλήψεως
Μετασχηματισμοί δραστηριοτήτων και χώρου στην πορεία του χρόνου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-205-371-3
Οσελότος, Αθήνα, 12/2022
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 8/12/2024
€ 8.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
eBook, PDF
178 σελ.
Περιγραφή

Η Αστική Σχολή Αναλήψεως ή Νηπιαγωγείον Βασίλη Μελά είναι η πέμπτη κατά σειρά αστική σχολή της Θεσσαλονίκης και η ίδρυσή της στην περιοχή των Εξοχών ήταν μία προσπάθεια της ελληνορθόδοξης κοινότητας Θεσσαλονίκης για την ενίσχυση της ελληνικής εκπαίδευσης και κατ’ επέκταση της ελληνικής ταυτότητας, σαν απάντηση στην βουλγαρική προπαγάνδα, που βρισκόταν σε έξαρση στα τέλη του 19ου αιώνα και αρχές του 20ου , με την παράλληλη βοήθεια από το οθωμανικό κράτος. Πρόκειται για ένα νεοκλασικό κτίριο, έργο του Ξενοφώντα Παιονίδη, που αποπερατώθηκε στα 1910. Είναι χτισμένο στην περιοχή των Εξοχών, στην αριστερή πλευρά του νοτίου σκέλους του χειμάρρου του Λάκκου των Πουλιών (Kuş Deresi), που ονομαζόταν Μεγάλος Λάκκος ή Λάκκος του Σαρνώ.

Add: 2022-12-08 11:02:48 - Upd: 2022-12-08 14:05:51