Τεχνολογική ανάπτυξη, ψηφιακός μετασχηματισμός και καινοτομία
Θεωρία, εξέλιξη, πολιτικές και μελέτες περίπτωσης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5036-87-4
Προπομπός, Αθήνα, 9/2022
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 1/3/2024
€ 25.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 352 σελ.
Περιγραφή

Το παρόν βιβλίο επικεντρώνεται στη μελέτη της σχέσης τεχνολογικής μεταβολής και τεχνο-παραγωγικού μετασχηματισμού σε συνάρτηση με τη μετεξέλιξη των κυρίαρχων υποδειγμάτων τεχνολογικών πολιτικών, πολιτικών καινοτομίας (ΕΤ&Κ) και πολιτικών ψηφιακής ανάπτυξης.

Συγχρόνως, το βιβλίο αναλύει τις επιδράσεις των αναδυόμενων τεχνολογικών εξελίξεων σε τρία καίρια και πολύπτυχα θεματικά πεδία (in-depth case studies), τα οποία αφορούν τον τομέα της μεταποίησης, την ενεργειακή πράσινη μετάβαση και την αγροτική παραγωγή.

Συναφώς, το βιβλίο αναλυτικότερα περιλαμβάνει:

  • την κριτική αποκωδικοποίηση των αναδυόμενων πολυεπίπεδων τεχνο-παραγωγικών μετασχηματισμών, υπό το φως των σχετικών ιστορικών συντελεστών και της ευρύτερης οικονομικής θεωρίας,
  • την επισκόπηση των παραγόντων επιτάχυνσης των τεχνοπαραγωγικών μεταβολών σε διεθνές επίπεδο, με έμφαση στην κατανόηση των αναδυόμενων τεχνολογικών τάσεων,
  • τη λεπτομερή κατανόηση νέων τεχνολογικών και παραγωγικών μοντέλων καθώς και κρίσιμων συναφών αλλαγών σε επιλεγμένους τομείς και
  • την οριοθέτηση και εξειδίκευση του βασικού περιεχομένου των πολιτικών ΕΤ&Κ και των πολιτικών ψηφιακής ανάπτυξης, μέσα από την αποκρυστάλλωση ενός ολοκληρωμένου αναλυτικού πλαισίου.
  • την ανάδειξη και κατανόηση εξειδικευμένων μηχανισμών και εργαλείων ενίσχυσης της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας υψηλής τεχνολογικής έντασης.

Το βιβλίο επιχειρεί να συμβάλει στη βιβλιογραφία σε επίπεδο ανάλυσης τεχνολογικών πολιτικών και καινοτομίας, αναδεικνύοντας διαυγώς θεμελιώδεις πτυχές των αλληλεπιδράσεων επιστήμης, τεχνολογίας, οικονομίας, παραγωγικής μεταβολής, γεωγραφίας και καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

Add: 2022-11-28 12:50:42 - Upd: 2022-12-28 13:25:00