Ανάλυση και Σχεδίαση Αλγορίθμων
Υπό έκδοση
ISBN: 978-9925-35-111-4
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 31/12/2024
€ 100.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
Add: 2022-11-11 11:53:02 - Upd: 2022-11-11 13:43:20