Διοίκηση Λειτουργιών 2η έκδοση
Βιωσιμότητα και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Υπό έκδοση
ISBN: 978-9925-35-013-1
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 31/12/2024
€ 105.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
Add: 2022-11-11 11:44:32 - Upd: 2022-11-11 11:44:32