Διαφθορά, Ηθική και Ακεραιότητα στη Δημόσια Διοίκηση
Υπό έκδοση
ISBN: 978-9925-35-100-8
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 1/12/2024
€ 90.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
Add: 2022-11-11 11:36:56 - Upd: 2022-11-11 11:36:56