Πληροφοριακά Συστήματα στον Τουρισμό
Υπό έκδοση
ISBN: 978-9925-35-039-1
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 31/12/2024
€ 50.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
Add: 2022-11-11 11:18:35 - Upd: 2022-11-11 11:18:35