Εγχειρίδιο Περιγραφικής Ανατομικής 4η έκδοση
Υπό έκδοση
ISBN: 978-9925-35-083-4
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 31/12/2024
€ 125.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
Add: 2022-10-25 15:58:07 - Upd: 2022-10-25 15:58:07