Γονιδιώματα 2η έκδοση
Σύγχρονες Ερευνητικές Προσεγγίσεις
Υπό έκδοση
ISBN: 978-9925-35-059-9
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 31/12/2024
€ 120.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
Add: 2022-10-25 15:48:32 - Upd: 2022-10-25 15:48:32