Επιστήμη και Τεχνολογία Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων
Υπό έκδοση
ISBN: 978-9925-35-119-0
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 31/12/2024
€ 90.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
Add: 2022-10-20 15:12:11 - Upd: 2022-10-20 16:59:49