Έξυπνες Πόλεις και Ευφυής Διακυβέρνηση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-586-412-5
Κριτική, Αθήνα, 9/2022
1η έκδ. || Πλήρης έκδοση
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 22/3/2024
€ 25.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 344 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο μελετά τις έξυπνες πόλεις και τις σχετικές με αυτές δραστηριότητες εξυπηρετώντας πολλαπλούς στόχους. Αποσαφηνίζει το πλαίσιο της έξυπνης πόλης και τον ρόλο της διακυβέρνησης σε αυτή. Αποτελεί έναν οδηγό για κυβερνήσεις, ερευνητές και επαγγελματίες, βοηθώντας τους να κατανοήσουν τι είναι η έξυπνη πόλη, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία και τη διεθνή πρακτική, προσδιορίζοντας τα στοιχεία που συνθέτουν μια έξυπνη πόλη και τα τεχνολογικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Προσφέρει στους αναγνώστες τα εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να αντιληφθούν, να εκτιμήσουν τις δυνατότητες, να διαχειριστούν την ανάπτυξη και να αξιολογήσουν το αποτέλεσμα ενός έργου έξυπνης πόλης. Χρησιμεύει ως διδακτικό υλικό για φοιτητές που προσεγγίζουν ζητήματα σχετικά με την έξυπνη πόλη. Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει μαθησιακά αποτελέσματα και ερωτήσεις. Χρησιμοποιούνται αρκετά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες μελέτες, ευρύ επιστημονικό υλικό (άρθρα, βιβλία και εκθέσεις), στοιχεία από εμπειρογνώμονες, προσωπικές εμπειρίες και παραδείγματα πόλεων.

Add: 2022-10-10 10:23:41 - Upd: 2022-10-10 10:23:41