Ασκήσεις αρμονικού ντικτέ και αναγνώρισης διαδοχής συγχορδιών
Κυκλοφορεί
ISBN: 979-0-801174-41-3
Εκδόσεις Cambia, Αθήνα, 9/2022
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 27/3/2024
€ 12.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
30 x 21 εκ, 120 γρ, 24 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Ασκήσεις Ντικτέ, Ακουστικές ασκήσεις
Περιγραφή

Το παρόν βιβλίο εναρμονίζεται με το πρόγραμμα σπουδών του μουσικού σχολείου και συγκεκριμένα με τα μαθήματα
που σχετίζονται με την ανάπτυξη και τον έλεγχο των μουσικών ακουστικών ικανοτήτων.
Εστιάζοντας σε αρμονικό ντικτέ και αναγνώριση διαδοχής συγχορδιών, φιλοδοξεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο
στην εκπαιδευτική διαδικασία και σημαντικό βοήθημα των υποψηφίων των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών
των ΑΕΙ κατά την προετοιμασία τους για τις πανελλαδικές εξετάσεις.
Είναι δομημένο σε 18 κεφάλαια και σε άμεση σύνδεση με τη διάρθρωση της ύλης του μαθήματος της Αρμονίας.

Add: 2022-09-27 11:48:15 - Upd: 2022-11-08 13:34:55