Η λιτανεία ενός μάγκα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-14-3672-2
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 2/9/2023
€ 15.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 256 σελ.
Περιγραφή

Το παρόν πόνηµα δε διεκδικεί καµία διάκριση. Είναι σκόρπιες σκέψεις, σκόρπιες εµπειρίες, σκόρπια βιώµατα, σκόρπιες απόψεις, σκόρπιοι µύθοι και κάµποσο σκόρπιο παραµύθι.

Δεν είναι βιογραφία, αν και πολλά στοιχεία του είναι. Δεν είναι απόψεις γενικά προσωπικές, αν και πολλές από αυτές είναι. Δεν είναι προσωπικά βιώµατα, αλλά κάποια από αυτά µπορεί και να είναι.
 
Τελικά, µ’ αυτό που θα διαβάσετε μπορεί να συµφωνήσετε ή και να διαφωνήσετε εν πολλοίς ή και στα επιµέρους. 
Εσείς έχετε την άποψή σας. Εγώ τη δική µου. Η σωστή µάλλον δεν υπάρχει.
Add: 2022-09-22 14:13:28 - Upd: 2022-09-22 14:13:28