Θεατρικές παραστάσεις του Μολιέρου στη Σύρο τον 19ο αιώνα (1866-1900)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-205-289-1
Ελληνική, Νέα
€ 25.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
23 x 16 εκ, 200 γρ, 258 σελ.
Περιγραφή

Η «παρουσία» του Μολιέρου στην Ελλάδα συμβαδίζει με την εκ νέου εισαγωγή του θεάτρου στον ελληνικό χώρο. Αν και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πόλεις το θέατρο σιγά σιγά ξαναγεννιόταν από τις στάχτες του. Ήδη από τον 10ο αιώνα, στην Ελλάδα η αναγέννησή του καθυστέρησε αρκετά και συνδέθηκε σε μεγάλο βαθμό με τον Νεοελληνικό Διαφωτισμό. Η Ερμούπολη της Σύρου υπήρξε ένα από τα πρώτα μέρη στην Ελλάδα στα οποία διοχετεύθηκε το πνεύμα του Διαφωτισμού, κυρίως μέσω της θεατρικής δραστηριότητας, και με την εισροή αυτή των φιλελεύθερων ιδεών της ευρωπαϊκής σκέψης συμπίπτει και η παρουσία του Γάλλου δραματουργού στον ελληνικό χώρο.
Το θέατρο στην Ερμούπολη συνδέθηκε στενά με τη ζωή της πόλης αποκτώντας τον χαρακτήρα και τη δύναμη θεσμού. Η Ευτυχία Νικολακοπούλου επιχειρεί στο βιβλίο της μια συστηματική καταγραφή των παραστάσεων έργων του Μολιέρου στην Ερμούπολη κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Πρόκειται για προϊόν σχολαστικής έρευνας και συγκέντρωσης μεγάλου όγκου πληροφοριών, οι οποίες δαμάζονται σε μια λογική και διαυγή δομή. Η διάρθρωση της εργασίας γίνεται με άξονα τις χρονικές περιόδους 1866-1879 και 1880-1901, ενώ η σειρά που εφαρμόστηκε στην παραστασιογραφική έρευνα είναι χρονολογική. Ο διαχωρισμός ανά περιόδους ανέδειξε πολλές άγνωστες πληροφορίες, οι οποίες μελετήθηκαν και αξιολογήθηκαν.