Ο γάμος, μέσα απο τα κείμενα της ελληνικής χριστιανικής γραμματείας
Συμβολή στην ιστορία, στην κοινωνιολογία του θεσμού και στη διδακτική του μαθήματος των θρησκευτικών
Υπό έκδοση
ISBN: 978-618-5677-19-0
Άμμων Εκδοτική, Αθήνα, 10/2022
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 1/5/2024
€ 26.50 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
168 σελ.
Περιγραφή

Η μελέτη που ακολουθεί έχει συγκεκριμένη σκοποθεσία: α. Την προβολή θέσεων - απόψεων - αντιλήψεων για το γάμο ως κοινωνικό θεσμό. Ειδικότερα, πρόκειται για την προβολή των θέσεων - απόψεων - αντιλήψεων που διατύπωσαν για το γάμο οι Έλληνες Χριστιανοί συγγραφείς των τριών πρώτων αιώνων. β. Την ιστορικοκοινωνιολογική και συστηματική εξέταση των παραπάνω, ώστε να διασαφηνισθεί, κατά το δυνατό πληρέστερα, η έννοια, το περιεχόμενο και η ηθική και κοινωνική διάσταση του γάμου. Κατ` επέκταση και της οικογένειας. γ. Τη διατύπωση μιας κατάλληλης πρότασης, τέλος, στους υπεύθυνους σύνταξης των αναλυτικών προγραμμάτων, στους διδάσκοντες το Μάθημα των Θρησκευτικών και τους συγγραφείς των αντίστοιχων σχολικών βιβλίων. Στόχος αυτής της "κατάλληλης πρότασης" είναι η επιτυχής δυνατότητα ανάλογης επιλογής, στοιχειοθέτησης - οικοδόμησης και στάθμισης του περιεχομένου της ενότητας για το γάμο και, κατ` επέκταση, την οικογένεια, για διδακτική - μαθησιακή εργασία στο σχολείο. (ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)