Κερδίστε με το Σπαθί σας
Επαγγελματικές και επιχειρηματικές δεξιότητες για να κάνετε τη διαφορά
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-586-410-1
Κριτική, Αθήνα, 9/2022
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 1/3/2024
€ 0.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 216 σελ.
Περιγραφή
Στο βιβλίο αυτό αναλύονται, με τρόπο απλό και κατανοητό, η μεθοδολογία του coaching και οι εφαρμογές του στη διοίκηση (μάνατζμεντ). Ακόμη, περιλαμβάνονται κεφάλαια που αφορούν τη λήψη αποφάσεων και την ικανότητα κριτικής σκέψης και ανάλυσης των δεδομένων, καθώς και τεχνικές για τη βελτίωση της λεκτικής επικοινωνίας και των πωλησιακών ικανοτήτων.
Το coaching ως προσέγγιση έχει τις βάσεις του στην Αρχαία Ελλάδα (και στη διαλεκτική μέθοδο του Σωκράτη). Στις μέρες μας, χρησιμοποιείται ευρέως σε όλο τον κόσμο από μεγάλες αλλά και μικρές επιχειρήσεις, καθώς και στελέχη για την αύξηση της απόδοσής τους και των επιχειρησιακών αποτελεσμάτων.
Επιπλέον, στο βιβλίο περιέχονται πολύτιμες γνώσεις βασισμένες στη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία και την πολυετή πείρα του συγγραφέα, καθώς και πολλά πρακτικά παραδείγματα που θα βοηθήσουν τον σύγχρονο επιχειρηματία/ιδιοκτήτη επιχείρησης, το διευθυντικό στέλεχος, τον ελεύθερο επαγγελματία, τον πωλητή μιας εταιρίας να "δoυν" τη δουλειά τους εις βάθος και να αποκτήσουν χρήσιμες δεξιότητες που θα συμβάλλουν στην επαγγελματική τους εξέλιξη!
Add: 2022-08-29 11:33:03 - Upd: 2022-09-19 11:37:09