Μύθος και μουσική
Μουσικολογική ερμηνεία του μουσοδάμου αινίγματος της Σφιγγός
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-6700-48-4
Ιδιωτική Έκδοση, Αθήνα, 2010
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 19.07 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
116 σελ.
Περιγραφή

Ο τραγικός ποιητής Σοφοκλής τεχνιέντως μας μεταφέρει άρρητα πυθαγόρεια δόγματα μέσα από τις τραγωδίες του, όπως λ.χ. συμβαίνει στην τραγωδία του «Προμηθεὺς Δεσμώτης». Στη συγκεκριμένη τραγωδία κατά κυριολεξία μεν μας αναφέρει πώς μετακινείται ο άνθρωπος κατά τις διάφορες ηλικίες του «τετράπουν, δίπουν, τρίπουν» κατ’ αλληγορίαν δε όλα όσα εδίδαξαν οι Πυθαγόρειοι δια της Φιλολάου ρήσεως «ἁρμονίας δὲ μέγεθος συλλαβὰ καὶ διοξειᾶ» και ο Ηράκλειτος ο Εφέσιος «ἀφανὴς ἁρμονία κρείσσων φανερῆς».
Add: 2022-07-21 13:50:49 - Upd: 2022-07-22 14:59:51