Αναλυτική γεωμετρία για την Πυθαγόρειο μουσική
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-8143-35-7
Ιδιωτική Έκδοση, Αθήνα, 2005
Ελληνική, Νέα
€ 47.70 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
Περιγραφή

Στη Γένεσιν Ψυχής Κόσμου (35a1 – 36b6) στον διάλογο Τίμαιος ο αλληγορικός Πλάτων εκκινεί από τη μεγίστη του τετρακτύ 1, 2, 3, 4, 9, 8, 27, την οποία ονομάζει ΚΟΣΜΟ και δια των Μαθηματικών της Πυθαγορείου Μουσικής θα τον καταστήσει έμψυχο, δηλαδή του προσδίδει μουσική λειτουργικότητα μέσῳ μιας κατατομής δωρείου χαρακτήρος του συμπαντικού μονοχόρδου.
Θα ολοκληρώσει την κατασκευή και σύσταση του Κόσμου και όλων, όσων ευρίσκονται εντός του Κόσμου, σύμφωνα με ένα τέλειο και απόλυτο γεωμετρικό σχέδιο, το οποίο αναφέρεται στις ομοιότητες και τις εξομοιώσεις του αριθμού.
Στο βιβλίο αναφέρονται και αναλύονται όλα τα δομικά μουσικά συστήματα και όλα τα μουσικά διαστήματα που ανήκουν σε ένα έκαστο εξ αυτών.