Εθνεγερσίας αναστοχασμοί. Τόμος Β΄
Ανθολόγιο πανηγυρικών λόγων για την 25η Μαρτίου 1821 στο ΕΚΠΑ
Συλλογικό έργο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-466-253-1
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Χαρτόδετο
545 σελ.
τ. 2
Add: 2022-07-21 13:50:49 - Upd: 2022-09-26 11:58:59