Εθνεγερσίας αναστοχασμοί. Τόμος Α΄
Ανθολόγιο πανηγυρικών λόγων για την 25η Μαρτίου 1821 στο ΕΚΠΑ
Συλλογικό έργο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-466-252-4
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Χαρτόδετο
508 σελ.
Add: 2022-07-21 13:50:49 - Upd: 2022-07-22 14:59:51