Ο Παπα-Νάρκισσος
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5444-38-9
OpenBook.gr, Ηράκλειο Κρήτης , 2022
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ebook, EPUB
39 σελ.
Περιγραφή

Το διήγημα περιλαμβάνεται στη συλλογή Διηγήματα (1887). Η διαφοροποίησή του από το Λουκή Λάρα (1879) είναι αισθητή. Σο συγγραφέα δεν τον απασχολούν πλέον τα ιστορικά γεγονότα και οι συνέπειές τους, αλλά η καθημερινή ζωή των ανθρώπων της υπαίθρου και η συμπεριφορά τους. Ανταποκρίνεται δηλαδή στους γενικότερους στόχους της πεζογραφίας της Γενιάς του 1880, η οποία κινείται στο χώρο της ηθογραφίας. Στο διήγημα είναι φανερή η επιδίωξη τον Βικέλα να συνδυάσει την ηθικοδιδακτική του διάθεση με την απόπειρα μιας κάποιας ψυχογραφίας.

Add: 2022-07-21 13:50:49 - Upd: 2022-07-22 14:59:51