Βιομηχανική φαρμακευτική
Σχεδιασμός & διεργασίες παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-466-264-7
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 20.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
506 σελ.
Περιγραφή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή στη βιομηχανική φαρμακευτική.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Επιχειρηματική ανάπτυξη στη φαρμακευτική βιομηχανία. Από τη σύλληψη της ιδέας στην αγορά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Βιομηχανική παραγωγή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Σχεδιασμός και Οργάνωση Συστημάτων Παραγωγής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Η Θεωρία της Ποιότητας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Κανόνες Ορθής Πρακτικής Βιομηχανικής Παραγωγής και Βασικές Αρχές Ελέγχου Ποιότητας Φαρμακευτικών Προϊόντων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Ορθή Πρακτική Διανομής Φαρμακευτικών Προϊόντων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Μεταφορά Τεχνολογίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Ο Σχεδιασμός των Πειραμάτων στην Ανάπτυξη των Φαρμακευτικών Προϊόντων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Δισκία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Καψάκια
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: Πολυσωματιδιακά φαρμακευτικά προϊόντα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: Επικάλυψη στερεών φαρμακευτικών προϊόντων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: Ξήρανση δια Ψεκασμού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15: Υγρές πόσιμες φαρμακευτικές μορφές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16: Ημιστερεά φαρμακευτικά προϊόντα τοπικής χρήσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17: Υπόθετα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18: Διαδερμικά Θεραπευτικά Συστήματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19: Φαρμακευτικά προϊόντα προς εισπνοή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20: Φαρμακευτικά συστήματα τροποποιημένης αποδέσμευσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21: Οφθαλμικά φαρμακευτικά προϊόντα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22: Τεχνολογία τρισδιάστατης Εκτύπωσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23: Φαρμακευτικά προϊόντα για παρεντερική χορήγηση και καθαροί χώροι
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24: Βιολογικά φαρμακευτικά προϊόντα και διεργασίες παραγωγής τους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25: Συσκευασία και επισήμανση τελικών φαρμακευτικών προϊόντων
Add: 2022-07-21 13:50:49 - Upd: 2022-07-22 14:59:51