Παρμενίδης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-269-306-3
Στιγμή, Αθήνα, 2022
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Ελληνική, Αρχαία
€ 15.90 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
216 σελ.
Περιγραφή

Η παγκόσμια φιλοσοφική γραμματεία έχει να επιδείξει πλήθος από έργα παράδοξα ή αινιγματικά, τα οποία κατά καιρούς έχουν προβληματίσει τους αναγνώστες τους όσον αφορά το ακριβές περιεχόμενό τους ή και την αληθινή στόχευσή τους. Κανένα όμως από αυτά τα έργα δεν έχει φτάσει σε παραδοξότητα και αινιγματικότητα τον Παρμενίδη του Πλάτωνα, έναν διάλογο με αξιοσημείωτες ιδιαιτερότητες ως προς τη δομή και την εξέλιξή του, αλλά και τις σχεδόν ανυπέρβλητες δυσκολίες που ο αναγνώστης καλείται να υπερνικήσει προκειμένου να κατανοήσει επαρκώς το περιεχόμενό του. Μολονότι είναι, από την αρχαιότητα ως σήμερα, ένα από τα πιο πολυδιαβασμένα έργα του συγγραφέα, εξακολουθεί να αποτελεί πεδίο έντονης και ριζικής διαμάχης όσον αφορά τον χαρακτήρα του αλλά και τη φιλοσοφική του σημασία, καθώς και τη θέση που κατέχει στο συνολικό του έργο. [...] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)
Add: 2022-07-21 13:50:49 - Upd: 2022-07-22 14:59:51