Οι αριθμοί στην εξέλιξη των μαθηματικών
Οι αριθμοί το DΝA των μαθηματικών
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-82651-6-5
Μπαντές Γιώργος, Σέρρες, 2022
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 13.78 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
156 σελ.
Περιγραφή

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΝΕΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ 1843...35
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΟΜΕΣ
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΟ
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ: ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΛΕΦ ΠΟΥ ΜΕΤΡΟΥΝ ΤΟ ΑΠΕΙΡΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ :Robinson,Erlangen program