Διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5131-70-8
Rosili, Γέρακας, 2020
Ελληνική, Νέα
€ 48.50 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
496 σελ.
Περιγραφή

Το σύγγραμμα 'Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων' αποτελεί ένα σύγχρονο, περιεκτικό, επιστημονικό και πρακτικό βιβλίο που αναλύει σε βάθος όλες τις επιμέρους λειτουργίες του Τουριστικού Μάνατζμεντ προσφέροντας στον αναγνώστη πλήρη γνώση για τις ιδιαιτερότητες του κλάδου των τουριστικών επιχειρήσεων.

Περιλαμβάνει θέματα από τη διεθνή βιβλιογραφία, που αφορούν την εξέλιξη της επιστήμης της Διοίκησης Τουρισμού. Τα σύγχρονα αυτά θέματα έχουν προσαρμοστεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να προσεγγίζουν την πραγματικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και των οργανισμών.