Η επανάσταση στην Αττική και η απελευθέρωση της Αθήνας
Συμβολή στην ιστορία της Επανάστασης του 1821 στην Αττική
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-80307-1-8
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Χαρτόδετο
64 σελ.
Περιγραφή

Οι επαναστάτες συγκεντρώθηκαν από τα διάφορα σημεία της Αττικής στο Με- Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλυβίων νίδι, στις 24 Απριλίου το απόγευμα. Τα χαράματα της 25ης Απριλίου μπήκαν στην πόλη από την πύλη της Μπουμπουνίστρας. Ο οπλισμός τους ανεπαρκέστατος: αποτελούνταν από σκουριασμένες πιστόλες, φτυάρια, πιρούνες, σούβλες, παλού- κια, ρόπαλα και κάθε είδους αιχμηρά αντικείμενα. Από τις περιγραφές του Σουρμε- λή, προξένων και ξένων περιηγητών μαθαίνουμε ότι οι επαναστάτες μπήκαν στην Αθήνα δυο ώρες πριν ξημερώσει αφού έσφαξαν τους κοιμισμένους φρουρούς. Με αρχηγό τον Μελέτη Βασιλείου, τον Αναγν. Κιουρκατιώτη, τον Γιάννη Ντάβαρη, τους Λεκκαίους, τον φιλικό Δήμο Αντωνίου, μαζί με πολλούς παπάδες αρματωμέ- νους και ντυμένους με τα άμφιά τους, οι επαναστάτες –αφού ενώθηκαν με τους κα- τοίκους της Αθήνας– κραύγαζαν «Χριστός Ανέστη» και «Ελευθερία – Ελευθερία», άρχισαν να χτυπούν τις καμπάνες των εκκλησιών και τέλεσαν δοξολογία για την ευλογία των όπλων. Η Αθήνα, αλλά και τα χωριά της Αττικής ύστερα από 252 χρόνια Φραγκοκρατίας και 365 χρόνια Τουρκοκρατίας, 617 χρόνια σκλαβιάς συνολικά, ήταν πλέον ελεύθερα.
Add: 2022-07-21 13:50:48 - Upd: 2022-07-22 14:59:50