Μελέτες για τον Ρήγα Βελεστινλή
Τριάντα χρόνια (1990-2020)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-6733-21-5
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 30.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
1228 σελ.
Περιγραφή

Κατά την διάρκεια των τριάντα χρόνων, 1990-2020, έχουν δημοσιευθεί πολλές ειδικές μελέτες για τον Ρήγα Βελεστινλή σε επιστημονικά Περιοδικά, τόμους Πρακτικών Συνεδρίων και Εφημερίδες. Οι διάσπαρτες αυτές μελέτες, μετά την σύσταση ιδιαίτερα αξιόλογων προσώπων, συγκεντρώνονται στον παρόντα τόμο κατά θεματική ενότητα και με χρονολογική σειρά, αναδεικνύοντας κατ' αυτόν τον τρόπο το εύρος των πρωτότυπων ερευνών και την προοδευτική ανάπτυξή τους με την παρέλευση των ετών.
Add: 2022-07-21 13:50:47 - Upd: 2022-07-22 14:59:49