Η ανάδυση ενός νέου κύματος στον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο
Διαδικασίες καλλιτεχνικής παραγωγής, καθιέρωσης και επικοινωνίας στον κόσμο της τέχνης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-6834-35-6
Ελληνική, Νέα
Ebook, PDF
Περιγραφή

Το βιβλίο Η ανάδυση ενός Νέου Κύματος στον Σύγχρονο Ελληνικό Κινηματογράφο αναφέρεται στη δημιουργία και τις συνθήκες ανάδυσης ενός δυναμικού και πρωτοπόρου καλλιτεχνικού φαινομένου που κάνει την εμφάνισή του περί το
2009 και συνδέεται με μια γενιά ταλαντούχων Ελλήνων σκηνοθετών και παραγωγών ανεξάρτητων ταινιών.
Το Νέο Κύμα ή «Greek Weird Wave` (όπως έγινε αρχικά γνωστό στον Τύπο), αν και γεννήθηκε σε μια περίοδο εγχώριας οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, κατάφερε να ταξιδέψει και να διακριθεί σε αναγνωρισμένα φεστιβάλ στο εξωτερικό και να προκαλέσει το ενδιαφέρον δημοσιογράφων, ερευνητών και πολιτιστικών διαχειριστών σε διεθνές επίπεδο.

Πρόκειται όμως, πράγματι για ένα Νέο Κύμα στον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο; Ποιοι παράγοντες συνέβαλαν ή/και ευνόησαν στην ανάδυσή του; Πώς επηρέασε ο κριτικός και ο
επιστημονικός λόγος την πολιτισμική αξιολόγηση και καθιέρωσή του στον κόσμο της τέχνης; Με ποιο τρόπο συνέβαλαν οι ακολουθούμενες επικοινωνιακές πρακτικές και στρατηγικές στην διαμόρφωση και προώθησή του;

Αξιοποιώντας ως εφαλτήριο την έως τώρα έρευνα στο πεδίο της κοινωνιολογίας του πολιτισμού
και των κινηματογραφικών σπουδών, η οποία έχει αποδείξει πως η αναγνώριση και καθιέρωση των καλλιτεχνικών προϊόντων και κινημάτων διαμορφώνεται μέσα από ένα σύνθετο πλέγμα παραγόντων διαμεσολάβησης ανάμεσα στους πολιτιστικούς δημιουργούς και τους τελικούς αποδέκτες, διερευνάται η καθοριστική, όπως διεφάνη, συμβολή του κριτικού και επιστημονικού λόγου στην πολιτισμική αξιολόγηση και καθιέρωση ενός καλλιτεχνικού αγαθού στον κόσμο του κινηματογράφου και ο δυναμικός ρόλος της στρατηγικής μάρκετινγκ και επικοινωνίας στην πλαισίωση και προώθηση του Νέου Κύματος