Γοργίας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-269-300-1
Στιγμή, Αθήνα, 2020
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Ελληνική, Αρχαία
€ 19.08 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
Περιγραφή

Ο Γοργίας είναι ο πιο 'μοντέρνος' από τους διαλόγους του Πλάτωνα. Διότι τα δίδυμα προβλήματα τα οποία εκθέτει -το πώς να ελεγχθεί σε μία δημοκρατία η δύναμη της προπαγάνδας και το πώς να καθιερωθούν εκ νέου ηθικοί κανόνες σε έναν κόσμο όπου οι παραδοσιακοί κανόνες έχουν αποσαθρωθεί- αυτά είναι επίσης τα κεντρικά προβλήματα του εικοστού αιώνα.

E. R. Dodds
Add: 2022-07-21 13:50:47 - Upd: 2022-07-22 14:59:49