Θεόδωρος Λερούνης
Theodoros Lerounis
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7404-94-7
Φωτοχώρος, Αθήνα, 2020
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 8.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
16 x 16 εκ, 48 σελ.
Περιγραφή

Austerity in art encompasses the risk of rigidity. In his photographs, however, Thodoris Lerounis remains Doric, but allows for tenderness and playfulness to smooth the edges of severity. This approach helps him address a variety of topics with a single, yet not dogmatic, style. (Platon Rivellis)

Η αυστηρότητα στην τέχνη περικλείει τον κίνδυνο της δυσκαμψίας. Στις φωτογραφίες του όμως ο Θοδωρής Λερούνης παραμένει δωρικός, αλλά επιτρέπει σε μια τρυφερότητα και σε ένα παιχνίδισμα να λειάνει τις αιχμές της αυστηρότητας. Η προσέγγιση αυτή τον βοηθάει να κινείται σε ποικιλία θεμάτων με ενιαίο, αλλά καθόδου δογματικό, ύφος.
Add: 2022-07-21 13:50:45 - Upd: 2022-07-22 14:59:48