Ο ελληνικός στρατός κατά τον Α΄παγκόσμιο πόλεμο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7897-70-1
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 4.10 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
254 σελ.
Περιγραφή

Με τον παρόντα τόμο επιχειρείται να αποτυπωθούν με αντικειμενικό και σαφή τρόπο τα γεγονότα και οι επιχειρήσεις του Ελληνικού Στρατού, ενός στρατού που παρά τον Εθνικό Διχασμό πολέμησε συντεταγμένα και ηρωικά, είτε σε αμιγώς ελληνικά τμήματα, όπως συνέβη στη μάχη του Σκρα, είτε υπό αγγλική και γαλλική διοίκηση. Παρουσιάζονται, κυρίως, οι επιχειρήσεις στο Μακεδονικό Μέτωπο, στις οποίες συμμετείχε ο Ελληνικός Στρατός στο πλευρό των συμμαχικών δυνάμεων της Αντάντ. Επίσης, αναλύονται και διάφορα γενικού ενδιαφέροντος γεγονότα που παρεκκλίνουν από τις καθαρά στρατιωτικές δραστηριότητες, αλλά συγχρόνως προσδίδουν μια σφαιρική άποψη του πολέμου.