Το εκστρατευτικο σώμα της Ελλάδας στην Κορέα (1950-1955)
Συμπληρωματικοί πίνακες προσωπικού
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7897-64-0
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 0.68 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
180 σελ.
Περιγραφή

Αποτελεί συμπλήρωμα της αντίστοιχης έκδοσης με τίτλο 'Το Εκστρατευτικόν Σώμα Ελλάδος Εις Κορέαν (1950-1955)' όπου αναφέρονται σε πίνακες τα ονόματα 9.545 οπλιτών που συμμετείχαν στον πόλεμο της Κορέας. Σε αυτούς δεν συμπεριλαμβάνονται τα ονόματα αυτών που συμμετείχαν σε μία μικρή αποστολή, η οποία παρέμεινε ως σύνδεσμος στην Κορέα μετά το 1955. Η ταξινόμηση των πινάκων έχει γίνει με απόλυτη αλφαβητική σειρά, για την εύκολη ανεύρεση των στοιχείων.