Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός Συναρτήσεων Πολλών Μεταβλητών
Με Στοιχεία Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων και Εισαγωγή στο Mathematica/MATLAB/Octave
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-418-973-1
Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 6/2022
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 6/12/2023
€ 105.78 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
29 x 21 εκ, 2,788 γρ, 928 σελ.
Περιγραφή

Περιέχει: Εισαγωγή - Βασικοί Συμβολισμοί - Προαπαιτούμενες Γνώσεις - Στοιχεία Τοπολογίας του Χώρου R- Συναρτήσεις Πολλών Μεταβλητών - Όρια Συναρτήσεων Πολλών Μεταβλητών - Συνέχεια και Ομοιόμορφη Συνέχεια Συναρτήσεων Πολλών Μεταβλητών - Μετρική Παράγωγος-Παράγωγος ανά Κατεύθυνση - Διαφορίσιμες Συναρτήσεις - Πεπλεγμένες Συναρτήσεις και Συναρτησιακή Εξάρτηση - Τοπικά Ακρότατα και Δεσμευμένα Τοπικά Ακρότατα Συναρτήσεων Πολλών Μεταβλητών - Διπλά Ολοκληρώματα -  Τριπλά Ολοκληρώματα και Ολοκλήρωση Συναρτήσεων Πολλών Μεταβλητών - Διανυσματικές Συναρτήσεις - Επικαμπύλια Ολοκληρώματα - Επιφανειακά Ολοκληρώματα - Τα Ολοκληρωτικά Θεωρήματα της Διανυσματικής Ανάλυσης - Στοιχεία Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων - Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Προγράμματα Mathematica και MATLAB/Octave - Βιβλιογραφία - Ευρετήριο Όρων