Δομημένος Προγραμματισμός με εφαρμογές σε Python
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-202-102-6
Δίσιγμα, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 4/2022
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 28/10/2023
€ 30.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 1,106 γρ, 592 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Σκοπός του βιβλίου είναι να καλύψει τις ανάγκες του αναγνώστη που επιθυμεί να μάθει τις βασικές αρχές προγραμματισμού και να τις χρησιμοποιήσει σε κάποιες από τις πιο δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού & να αποτελέσει μαθησιακή γέφυρα βασισμένη σε Python από τη βασική εκπαίδευση στη μεταλυκειακή ή στην ακαδημαϊκή πορεία τους.
Περιγραφή

Το παρόν βιβλίο έχει σκοπό να καλύψει τις ανάγκες του αναγνώστη που επιθυμεί να μάθει τις βασικές αρχές προγραμματισμού και να τις χρησιμοποιήσει σε κάποιες από τις πιο δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού.

Στα έξι πρώτα κεφάλαια, ο αναγνώστης θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τις αλγοριθμικές συνιστώσες του Δομημένου Προγραμματισμού και να τις αξιοποιήσει με τη ΓΛΩΣΣΑ και την Python. Επίσης, θα μάθει για την τεχνική των υποπρογραμμάτων, τις βασικές δομές δεδομένων και αλγορίθμων αναζήτησης και ταξινόμησης. Όλα τα παραπάνω δεν αναπτύσσονται μόνο μέσω της θεωρίας, αλλά συνοδεύονται από πλήθος παραδειγμάτων, λυμένων και άλυτων ασκήσεων για περαιτέρω μελέτη. Στα δύο τελευταία κεφάλαια, ο αναγνώστης αξιοποιεί τις γνώσεις του για να υλοποιήσει Ενσωματωμένα Συστήματα για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων. Η ανάπτυξη προγραμμάτων σε CircuitPython για μικροελεγκτές δημιουργεί μια ενιαία αναπτυξιακή πλατφόρμα σε Python που προσφέρει νέες μαθησιακές εμπειρίες.

Αυτό το βιβλίο αποτελεί μια μαθησιακή γέφυρα βασισμένη σε Python για όσους θέλουν να εξελίξουν τις γνώσεις τους από τη βασική εκπαίδευση στη μεταλυκειακή ή στην ακαδημαϊκή πορεία τους.