Διδακτική της Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-202-100-2
Δίσιγμα, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 4/2022
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 18/10/2023
€ 60.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 1,238 γρ, 744 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Το παρόν βιβλίο αποτελεί ένα χρήσιμο εγχειρίδιο, όπου μπορεί να ανατρέξει κάθε στιγμή ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής & να αποδώσει τα μέγιστα στο μάθημά του, μέσα από εύκολα και αποτελεσματικά μαθήματα τόσο για τον ίδιο, όσο και για τα παιδιά. Χωρισμένο σε 3 μέρη έτσι ώστε να συμβαδίζει με τον αναλυτικό σχεδιασμό του Υπουργείου.
Περιγραφή

Το παρόν βιβλίο αποτελεί ένα χρήσιμο εγχειρίδιο, όπου μπορεί να ανατρέξει κάθε στιγμή ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής, και να αποδώσει τα μέγιστα στο μάθημά του, μέσα από εύκολα και αποτελεσματικά μαθήματα τόσο για τον ίδιο, όσο και για τα παιδιά.

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά σχέδια μαθημάτων για όλες τις τάξεις της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με εικόνες, σκίτσα και γραφήματα, έτσι ώστε να υπάρξει πλήρης κατανόηση από όλους τους αναγνώστες και κατά συνέπεια αυτό να οδηγήσει στην πρακτική εφαρμογή τους. Έχει επίσης χωριστεί σε τρία μέρη, για να μπορεί η ύλη που είναι χωρισμένη σε τάξεις, να συμβαδίζει με τον αναλυτικό σχεδιασμό του Υπουργείου.

Το βιβλίο αυτό είναι εν κατακλείδι ένα χρήσιμο εργαλείο για τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, προσφέροντας του μαθήματα εύκολα εφαρμόσιμα στο ελληνικό σχολείο και στη ελληνική πραγματικότητα.

Σχετιζόμενα προϊόντα