Εικόνες του αγώνα των Ελλήνων στην ιστορική ζωγραφική της Ευρώπης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7905-74-1
Ελληνική, Νέα
€ 12.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
22 x 14 εκ, 250 γρ, 140 σελ.
Περιγραφή

To βιβλίο αυτό ανανεώνει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε την εικονογραφική Ιστορία του Αγώνα των Ελλήνων. Η νέα οπτική συνίσταται αρχικά στην ένταξη των έργων ζωγραφικής ευρωπαίων καλλιτεχνών στο ιστορικό, πολιτικό και πολιτιστικό πλαίσιο των χωρών τους, στη διάρκεια του Αιώνα των Επαναστάσεων.
Επίσης, μέσα από τους ίδιους τους πίνακες, σε συνδυασμό με τις διαθέσιμες γραπτές μαρτυρίες, αποκαλύπτονται οι ιδεολογικές αντιλήψεις και οι πολιτικές θέσεις των δημιουργών τους, καθώς και οι επιλογές και οι στόχοι των παραγγελιοδοτών και των αγοραστών τους.
Τέλος, αναδεικνύονται οι τρόποι με τους οποίους τα επιλεγμένα έργα χρωματίζουν την ιστορική επικαιρότητα, αγγίζουν διαχρονικές κοινωνικές δομές και προκαλούν βαθύτερα συναισθήματα, επιτυγχάνοντας έτσι να λειτουργήσουν ως σύμβολα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ελευθερίας και μετά το τέλος της Επανάστασης του 1821, έως τη σύγχρονη εποχή.