Μια επισκόπηση στην εκπαίδευση αλλοδαπών και παλινοστούντων μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5516-28-4
Γράμμα, Μεσολόγγι, 9/2021
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 31/12/2023
€ 10.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 134 σελ.
Περιγραφή

Το παρόν βιβλίο πραγματεύεται το θέμα της ενσωμάτωσης των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στο ελληνικό σχολείο.
Η παρουσία των, πολιτισμικά διαφορετικών, μαθητών - παλιννοστούντων και αλλοδαπών - στο ελληνικό σχολείο διαμόρφωσε μαζί με τις ανακατατάξεις στη δημογραφική σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού νέες εκπαιδευτικές συνθήκες, καινούργια δεδομένα στην άσκηση του εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού έργου και ανέδειξε με επιτακτικότητα αιτήματα όπως, η ισοτιμία των μορφωτικών ευκαιριών του συνόλου των μαθητών, η εξασφάλιση ευνοϊκών συνθηκών μάθησης και ανάπτυξης κινήτρων ισότιμης και ενεργούς συμμετοχής των αλλοεθνών μαθητών στην παιδαγωγική διαδικασία. Πρόκειται για θέματα σύνθετα και πολύπλοκα τα οποία, εντάσσονται στο πλαίσιο ενός γενικότερου προβληματισμού που αφορά στην αντιμετώπιση των ζητημάτων της ετερότητας, ένα ζήτημα που απασχολεί έντονα πλέον και τη δική μας κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτού του προβληματισμού εντάσσεται και η δική μας ευαισθησία για το συγκεκριμένο θέμα, καθότι ως εκπαιδευτικοί δεν το αντιμετωπίζουμε μόνο θεωρητικά αλλά και μέσα στις πραγματικές συνθήκες των σχολικών μας τάξεων καθημερινά. Είναι, λοιπόν, δικαιολογημένη η «αγωνία» και το ενδιαφέρον μας για κάθε τι που έχει να κάνει με το μέλλον αυτών των παιδιών - όπως και όλων των μαθητών μας - αλλά και με τη δική μας συμμετοχή στην εξέλιξή τους, μέσα από το εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό μας έργο.

Add: 2022-03-12 09:49:39 - Upd: 2022-03-12 09:49:39