Σάλπισμα Πολεμιστήριον & Άσμα Πολεμιστήριον
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5597-03-0
Ελληνική, Νέα
€ 6.36 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 15 εκ, 54 σελ.
Περιγραφή
Ο Αδαμάντιος Κοραής ήταν ένας από τους πρώτους στοχαστές της νεοελληνικής γλώσσας, διαφωτισμού και της Γαλλικής Επανάστασης, ενέπνευσε τον υπόδουλο ελληνισμό και τον παρακίνησε να ξεσηκωθεί ενάντια στον οθωμανικό ζυγό. Αφύπνισε τους Έλληνες μέσα από το μεγάλο πνευματικό του έργο με την έκδοση της Ελληνικής Βιβλιοθήκης και τις μεταφράσεις κειμένων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας.-μέσα από αγώνες- στη σύγχρονη μορφή της. Ήταν εκείνος που με τον λόγο του και τις ιδέες του, οι οποίες πηγάζανε από το πνευματικό «ποτάμι» του
Στο εν λόγω προλογικό κείμενο, θ’ αναφερθούμε στο πρώτο μέρος στη ζωή και στο πνευματικό και πολιτικό έργο του Αδαμάντιου Κοραή. Στο δεύτερο μέρος θα εστιάσουμε στην παρουσίαση των δύο επαναστατικών φυλλαδίων που εξέδωσε στις αρχές του 19ου αιώνα και πιο συγκεκριμένα: α. στο Άσμα πολεμιστήριον (1800) και β. στο Σάλπισμα πολεμιστήριον (1801).