Ανεξάρτητα Συστήματα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-597-9
Ελληνική, Νέα
€ 74.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
632 σελ.