ΕΛΔΥΚ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΑΧΗ
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-80031-6-3
Δούρειος Ίππος, ΑΘΗΝΑ, 8/2021
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 28/2/2023
€ 25.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 1,000 γρ, 445 σελ.

Η μάχη στην τοποθεσία του Στρατοπέδου της ΕΛΔΥΚ, είναι ιστορικώς η τελευταία περίπτωση αναμετρήσεως μεταξύ δυνάμεων του Ελληνικού Στρατού και του Τουρκικού Στρατού σε τακτικό αγώνα πεζικού εκ παρατάξεως. Για πρώτη φορά περιγράφεται ο αγώνας αυτός λεπτομερώς στην διάρκεια του τριημέρου 14-16 Αυγούστου 1974, όχι όμως απομονωμένα αλλά εντός της γενικότερης τακτικής πλαισιώσεως και με ανάλυση σε επίπεδο δυνάμεων, οργανώσεως μάχης, διαταγών και λήψεως αποφάσεων των δύο αντιπάλων. Η ανάλυση επεκτείνεται και στα όσα προηγήθηκαν αλλά δίνει και για πρώτη φορά στον αναγνώστη την μεγάλη εικόνα για τις πολιτικές αποφάσεις και διαταγές της ελληνικής κυβερνήσεως, που διαμόρφωσαν ένα πολύ ιδιόμορφο και μειονεκτικό πλαίσιο δράσεως των ελληνικών δυνάμεων στην δεύτερη φάση του πολέμου στην Κύπρο το 1974.