Άγνωστες πτυχές του ΄21
Νέοι ιστορικοί του ΑΠΘ ερευνούν τον αγώνα των Ελλήνων για ανεξαρτησία ( Πρακτικά συνεδρίου )
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-12-2557-9
University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 12/2021
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 22.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 450 γρ., 288 σελ.

Add: 2022-02-07 09:42:05 - Upd: 2024-04-17 13:22:22