Τι Χρειάζεται η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Ελλάδα Σήμερα
Μια Σειρά Βημάτων με Βάση τα Δεδομένα
Υπό έκδοση
ISBN: 978-9925-575-36-7
Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 31/12/2033
€ 8.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 44 σελ.