Αστερούσια-Φαιστός
Asterousia-Phaistos
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-9412-36-0
Ανάβαση, 7/2022
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα || Αγγλικά
Ενιαία τιμή έως 28/1/2024
€ 9.50 (περ. ΦΠΑ 24%)
Χάρτης, Χάρτης διπλωμένος
Σύντομη περιγραφή
Πεζοπορικός χάρτης για την περιοχή Αστερούσια - Φαίστος στην Κρήτη και σε κλίμακα 1:25 000.
Περιγραφή

Πεζοπορικός χάρτης για την περιοχή Αστερούσια - Φαίστος στην Κρήτη και σε κλίμακα 1:25 000.

Πεζοπορικός χάρτης για την περιοχή Αστερούσια - Φαιστός στην Κρήτη και σε κλίμακα 1:25 000. Τα Αστερούσια είναι μια μεγάλη οροσειρά νότια από την πεδιάδα της Μεσαράς στο νομό Ηρακλείου. Τοπία άγονα και άγρια ιδιαίτερα η πλευρά προς το Λιβυκό που αυλακώνεται από διαδοχικά φαράγγια. Πολλά από αυτά είναι βατά και δίνουν πρόσβαση σε απομωνομένες παραλίες με υπέροχα νερά. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής είναι τα πολλά ερημητήρια και ξωκλήσια σε σπηλιές και ο μεγάλος αριθμός από γύπες και άλλα αρπακτικά πουλιά.
Στο  χάρτη δίνονται πληροφορίες για τις πεζοπορικές διαδρομές. Ο Πεζοπορικός χάρτης είναι τυπωμένος σε αδιάβροχο και ανθεκτικό χαρτί Polyart.

Add: 2022-01-10 16:55:20 - Upd: 2022-09-01 17:09:12