Σπύρος Ι. Ασδραχάς 1933-2017
Εργογραφία και δοκιμή βιογραφίας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-310-431-5
Θεμέλιο, Αθήνα, 12/2021
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 21.20 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 432 σελ.
τ. 1
Σύντομη περιγραφή
Στην «Εργογραφία», έχει καταβληθεί προσπάθεια ώστε οι συμβολές του (επιστημονικά άρθρα, αυτόνομες εκδόσεις, επιμέλεια συλλογικών έργων, πάσης φύσεως κειμενικές παρεμβάσεις) να παρουσιαστούν αναλυτικά και με χρονολογική τάξη, αλλά επίσης, κατά το δυνατόν, να συνοδεύονται από τις κριτικές τους αποτιμήσεις (βιβλιοκρισίες, βιβλιοπαρουσιάσεις).
Add: 2022-01-09 12:24:51 - Upd: 2022-03-10 14:02:12