ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5560-09-6
Gotsis Εκδόσεις, Πάτρα, 10/2021
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 4/4/2023
€ 60.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 720 σελ.
Περιγραφή
Στα πρώτα κεφάλαια αφιερώνεται χρόνος για την ερμηνεία εννοιών που απαρτίζουν την «διάλεκτο» της σύγχρονης Οικονομετρίας, οι οποίες συνήθως εκφράζονται με τη μορφή στατιστικών υποθέσεων, καθώς και για την ερμηνεία μαθηματικών εξειδικεύσεων που ο φοιτητής/τρια συναντά στο πλαίσιο της εφαρμοσμένης Οικονομετρίας. Για παράδειγμα, έννοιες όπως αυτές του διαταρακτικού όρου και των υποθέσεων που διέπουν τη στοχαστική συμπεριφορά του, πλασματικές συσχετίσεις και ύπαρξη τάσεων σε δεδομένα χρονοσειρών, λογαρίθμιση και λοιπές εξειδικεύσεις των μεταβλητών κυρίως σε διαστρωματικά δεδομένα. Στα επόμενα κεφάλαια μελετώνται το απλό και πολ λαπλό υπόδειγμα παλινδρόμησης ως τα κύρια εργαλεία της εμπειρικής οικονομετρικής ανάλυσης και υπογραμμίζεται ο έλεγχος γενικών γραμμικών υποθέσεων ως προς τις παραμέτρους του πολλαπλού υποδείγματος.
Σε όλα τα κεφάλαια παρέχονται ασκήσεις, τόσο θεωρητικές (δηλαδή τεχνικές) όσο και εμπειρικές. Οι τελευταίες είναι μείζονος σημασίας, καθώς χωρίς την άμεση εξάσκηση του φοιτητή με πραγματικά δεδομένα αλλά και δεδομένα που παράγει ο ίδιος/ίδια μέσω προσομοίωσης είναι εξαιρετικά δύσκολο —για την πλειοψηφία των φοιτητών/ τριών— να αντιληφθούν σε βάθος τον σκοπό και τη σημασία της Οικονομετρίας στην Οικονομική ανάλυση, άρα και να «αγκαλιάσουν» το αντικείμενο.