Δημοτικό Σχολείο Νέας Καρβάλης: Τεκμήρια και μαρτυρίες : "Το σχολείο μας μιλά για την ιστορία, τη ζωή και τη λειτουργία του"
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5246-27-3
Ξυράφι, ΚΑΒΑΛΑ, 10/2021
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 31/1/2031
€ 15.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
297 x 210 εκ, 114 σελ.
Περιγραφή

 Ο σχολικός χώρος αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την υλοποίηση του έργου ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος. Η υλική υποδομή, η οργάνωση του σχολικού βίου και η κοινωνική δράση του σχολείου, βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση με τον κοινωνικό του περίγυρο που μεταβάλλεται ανάλογα με τις κοινωνικο-οικονομικές και πολιτικές συνθήκες. Λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές τις παραμέτρους η εργασία αυτή στοχεύει στην παρουσίαση της ιστορίας  του Δημοτικού Σχολείου, το οποίο ιδρύθηκε το 1926 στον προσφυγικό συνοικισμό της Νέας Καρβάλης  για να καλύψει την ανάγκη εκπαίδευσης των προσφύγων μαθητών. Η προσέγγιση του θέματος γίνεται με τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου αξιοποιώντας το αρχειακό υλικό του σχολείου. Παράλληλα υιοθετήθηκαν στοιχεία της εθνογραφικής έρευνας καθώς συγκεντρώθηκε και χρησιμοποιήθηκε υποστηρικτικά φωτογραφικό υλικό, συνεντεύξεις και μαρτυρίες από παλιούς δασκάλους και μαθητές του. Από τη μελέτη των παραπάνω φαίνεται ότι το Δημοτικό Σχολείο ξεκίνησε τη λειτουργία του με πολλές δυσκολίες. Οι κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες, η πληθυσμιακή μεταβολή, οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις επηρέασαν την οργανικότητά του και παράλληλα την κτηριακή του υποδομή. Η οργάνωση του σχολικού βίου, η δημιουργία σχολικού κήπου ακολουθεί την παγκόσμια αντίληψη για την εφαρμογή της αρχής της εργασίας και της αυτενέργειας στο σχολείο. Επίσης η οργάνωση των γυμναστικών επιδείξεων, ο εορτασμός των εθνικών εορτών είναι σε συνάρτηση με την αντίληψη της εποχής για το σκοπό της εκπαίδευσης. Οι κοινωνικές δράσεις του σχολείου  όπως τα συσσίτια των μαθητών επιβλήθηκαν από τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που επικρατούσαν κυρίως μετά την κατοχή. Εκπαιδευτικοί λόγοι οδήγησαν στη λειτουργία άλλων θεσμών μέσα στο Δημοτικό Σχολείο, όπως της νυχτερινής σχολής και του κέντρου εκπαίδευσης ενηλίκων για την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού, και του επιμορφωτικού κέντρου εκπαιδευτικών για την επιμόρφωση των δασκάλων. Συμπερασματικά  το σχολείο ως κοινωνικός θεσμός και παρά τις μεταβολές που έχει υποστεί σε όλο το πλέγμα των δομών του διαχρονικά συνέβαλε και συνεχίζει να συμβάλει στην επιτυχία του σκοπού για τον οποίο έχει συσταθεί.