Ερωτήσεις Χημείας Γ’ Λυκείου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5434-48-9
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 10/6/2023
€ 23.80 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
30 x 21 εκ, 118 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Το βιβλίο περιέχει μια μεγάλη σειρά ερωτήσεων Χημείας κλειστού κυρίως τύπου. Είναι απόλυτα συμβατό με την τελευταία ύλη εξετάσεων (2020-21) με ερωτήσεις σε 8 κεφάλαια.
Περιγραφή

Το βιβλίο περιέχει μια μεγάλη σειρά ερωτήσεων Χημείας κλειστού κυρίως τύπου. Είναι απόλυτα συμβατό με την τελευταία ύλη εξετάσεων (2020-21) με ερωτήσεις σε 8 κεφάλαια.

  1. OΞEI∆OANAГΩГH
  2. ΘEPMOXHMEIA
  3. TAXYTHTA ANTI∆PAΣHΣ
  4. XHMIKH IΣOPPOПIA
  5. IONTIKEΣ IΣOPPOПIEΣ
  6. ∆OMH ATOMOY – ПEPIO∆IKOΣ ПINAKAΣ
  7. OPГANIKH XHMEIA
  8. MOPIAKEΣ ∆YNAMEIΣ- ПPOΣΘ. I∆IOTHTEΣ

Υπάρχουν απαντήσεις για κάθε ερώτηση, πολλές από τις οποίες συνοδεύονται με χρήσιμα σχόλια. Είναι διαβαθμισμένες σε δύο επίπεδα δυσκολίας και όλη η δομή του βιβλίου δίνεται με την μορφή πίνακα, κάτι που βοηθάει στη αποδοτική μελέτη και αξιοποίησή του.
Περιλαμβάνονται επίσης θέματα πανελλαδικών εξετάσεων ή άλλων σχετικών διαγωνισμών.
Για καλύτερη δυνατή αξιοποίησή τους, μπορείτε να καλύπτετε τη στήλη των απαντήσεων σε κάθε σελίδα και στο τέλος να συγκρίνετε την απάντηση που προτείνετε με την ορθή.