Το Κοινό Συμφέρον και πώς εξασφαλίζεται
Ο άγνωστος πολιτειακός κώδικας των αρχαίων Αθηναίων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5434-46-5
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 6/6/2023
€ 24.80 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 422 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Η πρόοδος της κοινωνίας προς την ευδαιμονία εξαρτάται από τον βαθμό στον οποίο η πολιτεία λειτουργεί με γνώμονα το κοινό συμφέρον. Όσο περισσότερο η πολιτεία εφαρμόζει το κοινό συμφέρον
Περιγραφή

Η πρόοδος της κοινωνίας προς την ευδαιμονία εξαρτάται από τον βαθμό στον οποίο η πολιτεία λειτουργεί με γνώμονα το κοινό συμφέρον. Όσο περισσότερο η πολιτεία εφαρμόζει το κοινό συμφέρον τόσο μεγαλύτερη είναι η ευδαιμονία που απολαμβάνουν οι πολίτες της. Το κοινό συμφέρον, άρα, είναι το κλειδί για την ευδαιμονία των πολιτών και ο καθοριστικός παράγοντας για να επιτευχθεί.

Οι αρχαίοι Αθηναίοι, μέσα από μία μακρά διαδικασία πολιτειακών μεταβολών και προσαρμογών, κατάφεραν με την δημοκρατία να δημιουργήσουν ένα μοναδικό παράδειγμα πολιτείας που ενσωματώνει στην λειτουργία της το κοινό συμφέρον. Ποτέ άλλοτε, από όσο γνωρίζουμε, πολιτεία δεν εγκατέστησε έναν τόσο εξειδικευμένο και εκλεπτυσμένο θεσμικό μηχανισμό για να θέτει σε εφαρμογή το συμφέρον της κοινωνίας και να προάγει έτσι την ευδαιμονία όλων των πολιτών.

Αυτόν τον μηχανισμό παρουσιάζει στο παρών βιβλίο ο συγγραφέας, ώστε γνωρίζοντας ο αναγνώστης αυτό το σύστημα θεσμών και νόμων που κρατούσε την Αθηναϊκή πολιτεία ακλόνητα προσανατολισμένη στο συμφέρον της κοινωνίας, να διδαχθεί την διαχρονική επιστημονική γνώση που εξασφαλίζει το κοινό συμφέρον σε μία πολιτεία και να αναβαθμιστεί σε πολίτη που είναι έτοιμος να συμβάλλει στην εγκαθίδρυση ορθής πολιτείας στην Ελλάδα.